Menü
 

Uzmanlarımızdan Bilgi Alın

Ssoru
İşletmemde üretilen sütlerin yağ oranlarını arttırmak istiyorum. Hangi yem çeşidi ile süt yağ oranını arttırabilirim?
Ccevap
Süt protein oranı önemli ölçüde hayvanın kalıtsal özelliklerine bağlıdır. Her ne kadar yüksek protein içeren yem kaynakları ile süt proteinin arttırıldığına dair çalışma sonuçları bulunmaktaysa da, elde edilen süt protein artışı % 0.02-0.03 oranını aşmamaktadır. Süt sığırlarının beslenmesinde en önemli unsur, hayvanın genetik özellikleri ve fizyolojik dönemine uygun dengeli beslenmesidir.
Ssoru
Süt sığırlarında döl tutma problemlerinin en önemli sebebi nedir?
Ccevap
Döl tutma problemi sadece ülkemizde değil tüm dünyada, günümüz süt sığırcılığının en önemli problemidir. Bunun sebebi genetik çalışmalarla süt sığırlarının süt verim kabiliyetleri arttırılırken, döl verim kabiliyetlerinin olumsuz yönde etkilenmesidir. Yaşanan döl verim sıkıntılarının en aza indirilmesinde besleme konusunda yapılacak en önemli uygulama, hayvanların fizyolojik dönemlerine göre doğru besleme uygulamaları yapılması ve VKP (Vücut Kondüsyon Puanı) değerlerinin devamlı takip edilmesidir. Yani hayvanların farklı fizyolojik dönemlerde (doğumdan sonraki ilk 2 ay, kuru dönem gibi) aşırı yağlı ya da aşırı zayıf olmamasına dikkat edilmelidir. Özellikle kuru dönem ve laktasyon (süt verim dönemi) döneminin başlangıcında yapılan besleme uygulamaları döl verim problemlerinin azaltılmasında önem arzetmektedir. Genel uygulama olarak kuru dönem besleme uygulamalarında en çok göz ardı edilen dönem olmasına rağmen, döl verim problemlerinin çözümünde anahtar bir dönemdir. Bu döneme yönelik ürün ve yemleme programları önerilerinin detayı için C.P Bölge Satış Sorumluları ile temasa geçiniz.
Ssoru
Süt Sığırı beslenmesinde kaba yem neden önemlidir?
Ccevap
Süt sığırcılığının başarısı öncelikle kaba yem kaynaklarının kalitesine ve düşük maliyetle temin edilebilmesine bağlıdır. Çünkü kaba yem süt sığırlarının toplam rasyonunun % 40-60’ ını oluşturmaktadır. Bundan dolayı C.P, yurt genelinde yaklaşık 4 yıldan beri en yüksek kalitede mısır silajı üretimine imkan veren “Bigbag” mısır silajı hazırlanması konusunda birlikte çalıştığı yetiştiricilere hizmet vermektedir.
Ssoru
Yem değiştirme dönemlerinde karşılaşılan ishal probleminin sebebi nedir?
Ccevap
Süt sığırlarında beslediğimiz sadece süt hayvanı değil, aynı zamanda rumen ve reticulum’da yaşayan canlı organizmalardır. Midenin söz konusu iki bölmesinde yaşayan milyarlarca organizma hali hazırda, kullanılan yemleme programına göre kendi içlerinde bir ekolojik denge oluştururlar. Yem değişim dönemlerinde (kaba yem ya da fabrika yemi) toplam rasyonu oluşturan besin maddeleri ve özellikleri değiştiğinden, söz konusu organizma yığınındaki ekolojik dengenin de bu değişim için bir alıştırma dönemine ihtiyacı oluşmaktadır. Bundan dolayı, büyük baş hayvanlarda (Süt sığırı, besi sığırı, koyun vb) yem değişikliklerinin en az 10 güne yayılarak kademeli olarak yapılması, ishal ve benzeri problemlerin azaltılmasında, ayrıca bu dönemde meydana gelebilecek verim kayıplarının ortadan kaldırılmasında önemli bir rol oynamaktadır.