Menü
 

1791 - Sığır Süt Yemi - 19

Sağmal ineklerin beslenmesinde kullanılır. 

Bu yem üre içermektedir. Rumeni gelişmemiş genç hayvanlara verilmez.

Sağmal ineklerin beslenmesinde kullanılır. 

Bu yem üre içermektedir. Rumeni gelişmemiş genç hayvanlara verilmez.