Menü
 

1741 - Sığır Süt Yemi - 21

Sağmal ineklerin beslenmesinde kullanılır.

Bu yem üre içermektedir. Rumeni gelişmemiş genç hayvanlara verilmez.

Sağmal ineklerin beslenmesinde kullanılır.

Bu yem üre içermektedir. Rumeni gelişmemiş genç hayvanlara verilmez.